آزمایش آنلاین

آزمایش قند ۲ ساعت بعد از گلوکز (2h-OGTT)

برای آزمایش قند 2 ساعت بعد از گلوکز یا 2H-OGTT بیمار باید 8 ساعت ناشتا باشد.

30 مرداد 1399

آزمایش قند ناشتا | FBS

چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود؟ ارزیابی و نظارت بر وضعیت قند خون، تشخیص بالا بودن قند خون یا هیپرگلیسمی و همچنین پایین بودن قند خون یا هیپوگلیسمی، […]
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند