آزمایش آنلاین

آزمایش شمارش کامل سلولهای خون | CBC

شمارش کامل خون (CBC) آزمایشی است که سلولهای در گردش خون را آنالیز می کند. این سلولها عبارتند از گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت ها. در واقع آزمایش CBC می تواند به تشخیص برخی از بیماری ها مانند کم خونی، عفونت و یا التهاب، خون ریزی داخلی، بیمارهای مرتبط با انعقاد خون، سرطان ها و همچنین به بررسی وضع سلامت عمومی بدن و یا اثرات مخرب درمان هایی که گلبول های خون را تحت تاثیر قرار می دهند مانند شیمی درمانی کمک کند.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions/theme-functions.php on line 1229
1399-06-02

آزمایش شمارش گلبولهای سفید | WBC

این آزمایش خون برای بررسی تعداد گلبول‌های سفید در خون انجام می‌شود. گلبول‌های سفید موجود در خون چندین نوع مختلف دارند که در آزمایش WBC مقدار هر یک از انواع […]
1399-06-02

آزمایش شمارش گلبولهای قرمز | RBC

آزمایش گلبول های قرمز خون | RBC یک آزمایش خون است که پزشک از آن برای تعیین تعداد گلبول‌های قرمز خون (RBCs) استفاده می‌کند. این آزمایش بدین دلیل مهم است […]
1399-06-02

آزمایش RDW | میزان پراکندگی گلبول‌های قرمز

تست RDW عرض توزیع (قطر) گلبولهای قرمز خون را اندازه می‌گیرد تا تفاوت در اندازه و حجم گلبولهای قرمز خون شخص را نشان دهد. نتایج به دست آمده همراه با […]
1399-06-02

آزمایش MCV | حجم متوسط هموگلوبین

MCV در آزمایش خون نشان‌دهنده حجم گلبول‌های قرمز در خون است. بیشتر افراد برای بررسی میزان کم خون بودن خود این آزمایش را انجام می‌دهند. اگر قصد آشنایی بیشتر با […]
1399-06-02
MCHC در آزمایش خون و تفسیر آن

آزمایش MCHC | غلظت متوسط هموگلوبین

MCHC کوتاه شده واژه “متوسط غلظت هموگلوبین گلبول” هاست (mean corpuscular hemoglobin concentration). به عبارتی ساده‌تر، آزمایش MCHC، مقدار هموگلوبین داخل یک گلبول قرمز را اندازه‌گیری می‌کند. اگر می‌خواهید درباره […]
1399-06-02

آزمایش MCH | متوسط هموگلوبین گلبولی

MCH در آزمایش خون مقدار غلظت هموگلوبین خون را نشان می‌دهد و به فهمیدن اختلال های خونی کمک می کند. میزان متفاوت mch ممکن است نشانه های زیادی به همراه […]