Anti TPO| تیروئید پراکسیداز

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 02 / 06 / 1399

این آنتی بادی در انواع بیماری های تیروئید و در 90 – 70 درصد بیمارانی که مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو هستند وجود دارد. آنتی بادی های میکروزومی در پاسخ به میکروزوم های خارج شونده از سلول های اپیتلیال احاطه کننده فولیکول تیروئیدی تولید می شوند، این میکروزوم ها به عنوان آنتی ژن عمل نموده و به نوعی تولید آنتی بادی ها را تحریک می کنند. با توجه به این که افزایش سطح آنتی بادی میکروزومی در بسیاری از بیماری های تیروئیدی دیده می شود، اما شایع ترین آن تیروئیدیت مزمن (تیروئیدیت هاشیموتو در بزرگسالان و تیروئیدیت لنفوسیتی در کودکان و نوجوانان) است. از این آزمایش جهت افتراق بین بیماری های تیروئید مانند تیروئیدیت لنفوسیتیک مزمن (در کودکان) و تیروئیدیت هاشیموتو استفاده می شود.

 

شرایط نمونه گیری

این تست نیازی به ناشتایی یا محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

دلایل افزایش

تیروتوکسیکوز، کم کاری تیروئید، کارسینوم تیروئید، آرتریت روماتوئید، تیروئیدیت مزمن (تیروئیدیت هاشیموتو)، بیماری کلاژن-روماتوئیدی، میکزدم و آنمی پرنیشیوز از جمله بیماری هایی هستند که سطح این آنتی بادی را افزایش خواهند داد.

 

دلایل کاهش

در فرد سالم در حالت طبیعی میزان آن بسیار ناچیز است.

 

مقادیر نرمال

تیتر < 1:100

 

مقادیر بحرانی

مقادیر خارج از محدوده نرمال

‍‍