آزمایش کلسترول بد | LDL

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 30 / 05 / 1399

از LDL بیشتر به عنوان کلسترول بد نام برده می شود، زیرا بیشتر رسوب کلسترول در شریان ها مربوط به LDL بوده و می تواند باعث حمله ی قلبی و سکته ی مغزی شود. افرادی که دارای سطوح بالای کلسترول خوب یا HDL می باشند، خطر ابتلا به بیماری های قلبی در آن ها کمتر می باشد. HDL حمل کننده ی چربی های مضر،LDL و تری گلیسرید به کبد است و کبد هم با شکستن LDL ، آن را به صفرا تبدیل نموده و از بدن حذف می کند. از این تست به عنوان بخشی از پروفایل لیپیدی جهت بررسی میزان خطر ابتلا به بیماری های قلبی استفاده می شود. از بین تمامی اشکال کلسترول در خون، کلسترول LDL برای پیش بینی ابتلا به بیماری قلبی در نظر گرفته می شود، زیرا تصمیمات درمانی بیشتر بر اساس میزان کلسترول LDL گرفته می شوند. این تست را جهت مانیتورینگ سطوح LDL بعد از آغاز رژیم غذایی و ورزش کردن و یا تجویز داروهای کاهش دهنده ی لیپید مانند استاتین ها استفاده می نمایند.

دلایل افزایش
هیپرکلسترولمی خانوادگی نوعII a ، سندرم کوشینک، کمبودapo CII ، پورفیری، نارسایی مزمن کلیوی، دیابت شیرین، لیپوپروتئینمی خانوادگی LDL، سندرم نفروتیک، بیماری فون ژیرکه، هیپرتیووئیدی ، مصرف الکل ، هپاتیت، سیروز کبدی، هپاتوم و گاماپاتی ها سبب افزایش سطوح LDL می شوند.

دلایل کاهش
سوختگی شدید، سوء تغذیه، هیپرتیروئیدی، هیپوبتالیپوپروتئینمی خانوادگی و سوء جذب پروتئین سبب کاهش سطوح LDL می شوند.

داروها و عوامل مداخله گر
سولفونامیدها، برخی از بتا بلوکرها، سیکلوسپورین ها، رژیم های غذایی چرب، کاتکول آمین ها، آسپرین، ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها، استروئید ها و تیازیدها افزایش دهنده ی سطوح LDL می باشند و در مقابل داروهایی نظیر انترفرون، نیاسین، رژیم غذایی غنی از چربی های اشباع نشده، اسید آمینوسالسیلیک، کلستیرآمین و HMG CoA کاهنده ی سطوح LDL هستند.

مقادیر نرمال
برای بالغین 18 سال به بالا

خیلی بالا : مقادیر مساوی و یا بیشتر از 190 mg/dL
بالا : 160-189 mg/dL
متوسط : 130-159 mg/dL
مطلوب : 100-129 mg/dL
ایده آل : مقادیر کمتر از 100 mg/dL
برای کودکان و نوجوانان 2-17 سال

بالا : مقادیر مساوی و یا بیشتر از 130 mg/dL
متوسط : 110-129 mg/dL
مطلوب : مقادیر کمتر از 110 mg/dL