آزمایش هورمون محرک تیروئید | TSH

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 30 / 05 / 1399

از این آزمایش برای تشخیص اختلالات تیروئید مانند هیپوتیروئید و هایپرتیروئید ، پایش درمان تیروئید و تفکیک منشا این اختلاات استفاده میشود. در افرادی که افزایش اندازه گواتر دارند ،جهت پیگیری درمان با استفاده از تیروئید اگزوژن کاربرد دارد.
این هورمون تنظیم سوخت و ساز و انرژی موجود در بدن ، متابولیسم ، رشد مغز و عملکرد دستگاه عصبی را بر عهده دارد.اصلی ترین کار این هورمون تحریک تیروئید و انتشار هورمون های تیروئیدی می باشد.
از جمله مهترین این هورمون ها T3 ,T4,FT4 می باشند .
سطح TSH تحت تاثیر ریتم شبانه روزی قرار میگیرد به طوری که دو تا چهار صبح بالاترین مقدار روز و کمترین مقدار چهار تا هشت عصر می باشد.
افزایش سطح هورمون تیروئید
هیپوتیروییدی اولیه ، هاشیموتو،ک رتینیسم مادرزادی ، تیروییدکتومی (برداشت تیروئید)، تومور ، افزایش دوز ید.

دلایل کاهش هورمون تیروئید
گواتر سمی،هیپرتیروئیدی، هیپوتیروئیدی ثانویه، بیماری گریوز، دوز بالای داروهای تیروییدی.

داروها
مورفین،فنوتیازین، داروهای ضد تیروئید، متی مازول، تزریق TSH ، هالوپریدین و متوکلوپرامید باعث افزایش سطح این هورمون میشوند.
داروهایی مانند کاربامازپین ،لوودوپا ،آسپیرین،هپارین ،استروییدها ، دوپامین و اتوانتی بادی هاب منوکلونال باعث کاهش سطح این هورمون می شوند .

مقادیر نرمال آزمایش هورمون محرک تیروئید
0.3-5.0 miu /ml