هماتوکریت | HCT

 • نوشته شده توسط مدیر سایت
 • 30 / 05 / 1399

چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود؟

 • چکاپ دوره ای، به عنوان بخشی از آزمایش (CBC)
 • برای تشخیص، درمان و نظارت بر درمان بیماران مبتلا به کم خونی یا آنمی
 • تشخیص پلی سیتمی (افزایش تعداد گلبولهای قرمز خون) و ارزیابی اثربخشی درمان آن
 • تصمیم گیری در مورد انتقال خون در آنمی های حاد (کم خونی های شدید)
 • ارزیابی میزان تاثیر تزریق خون به بیمار
 • تشخیص دهیدراسیون یا کاهش آب بدن و تعیین درجه بهبودی آن
 • نظارت بر وضعیت بیماران در خونریزی های مداوم

 

نمونه مناسب

خون سیاهرگی (خون تام با ضد انعقاد)

 

آمادگی برای انجام آزمایش

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.

 

هدف از انجام آزمایش

هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری مقدار هماتوکریت است. هماتوکریت نسبتی از خون است که از گلبول های قرمز تشکیل می شود. نتیجه ی این آزمایش به صورت درصد بیان می شود؛ برای مثال هماتوکریت۴۰ درصد به این معنا است که ۴۰ میلی لیتر گلبول قرمز در هر ۱۰۰ میلی لیتر از خون وجود دارد. دهیدراسیون – کاهش آب بدن – و افزایش تعداد گلبول های قرمز خون هر دو موجب افزایش هماتوکریت می شوند. هماتوکریت منعکس کننده «تعداد» و «حجم» گلبول های قرمز خون می باشد. به همین دلیل کاهش حجم گلبول های قرمز باعث کاهش هماتوکریت خواهد شد. کاهش هماتوکریت به کمتر از حداقل محدوده مرجع، می تواند نشان دهنده کم خونی باشد.

علل عمده کاهش هماتوکریت عبارتند از:

 • کم خونی، خونریزی اخیر
 • سیروز کبدی
 • بیماریهای بدخیم
 • بارداری (کاهش مختصر در سطح هماتوکریت به دلیل افزایش حجم مایعات بدن)

علل عمده افزایش هماتوکریت عبارتند از:

دهیدراسیون: شایع ترین علت افزایش هماتوکریت، دهیدراسیون – کاهش حجم آب بدن – است. با مصرف مقدار کافی آب و تصحیح دهیدراسیون، هماتوکریت به محدوده ی طبیعی باز می گردد.

پلی سیتمی: افزایش هماتوکریت می تواند به دلیل پلی سیتمی باشد که در آن، تعداد گلبول های قرمز خون افزایش می یابد. افزایش گلبول های قرمز در این بیماری می تواند به یکی از علل زیر باشد:

 • اختلال در عملکرد مغز استخوان و تولید بیش از اندازه گلبول های قرمز در مغز استخوان.
 • واکنش جبرانی نسبت به کاهش عملکرد ریه ها؛ از آن جا که هموگلوبین مسوول حمل اکسیژن در بدن می باشد، با کاهش عملکرد ریه ها میزان اکسیژن رسانی به اندام های بدن نیز کاهش خواهد یافت. در این شرایط مغز استخوان با یک واکنش جبرانی تولید گلبول های قرمز را افزایش میدهد تا بدین ترتیب اکسیژن رسانی به بافت های بدن افزایش یابد. در صورت بالا بودن هماتوکریت در آزمایشات متوالی به منظور تشخیص علت، لازم است بررسیهای تکمیلی انجام شود.
 • زندگی در ارتفاعات: غلظت اکسیژن در ارتفاعات پایین تر از غلظت آن در سطح دریا است. به همین دلیل هماتوکریت خون در واکنش به کمبود اکسیژن افزایش می یابد که در نهایت موجب افزایش و بهبود خون رسانی به اندام های بدن می گردد.