آزمایش آنلاین

باکتری E. coli

به طور معمول، باکتری اشریشیا کلای (E. coli)، در روده حیوانات و انسان‌ها زندگی می‌کند و نقش مهمی در سلامت مجرای معدی-روده‌ای دارد. اما زمانی که در ادرار حضور داشته باشد، نشانه عفونتی در ناحیه ادراری است.