استرادیول (E2)

  • نوشته شده توسط سمانه نصیری
  • 13 / 11 / 1399

اگر پزشك معتقد باشد كه احتمالا سطح استروژن و استرادیول در بدن شما کم یا زیاد است به شما انجام آزمایش خون را توصیه خواهد کرد. برای این منظور، پس از مراجعه به آزمایشگاه و دریافت نمونه خون شما، بدنتان از لحاظ میزان دو نوع اصلی استروژن یعنی استرون و استرادیول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حدود یک هفته بعد از انجام نمونه‌گیری، نتایج خود را دریافت می‌کنید. سطح استرون و استرادیول خون خود را مشاهده خواهید کرد که در اندازه‌گیری پیکوگرم در میلی‌لیتر (pg/mL) نشان داده شده است. هنگامی‌که نتایج خود را دریافت کردید، پزشک به شما اطلاع می‌دهد که در مرحله بعدی باید چه کاری انجام دهید. اگر سطح استروژن شما نرمال باشد، لزوما نیازی به انجام کاری نخواهید داشت، اما اگر سطح آن‌ها کم یا زیاد باشد، پزشک مراحل بعدی را برای کمک به متعادل‌سازی سطح استروژن توصیه می‌کند.

سطح طبیعی استروژن و استرادیول چقدر است؟

همانطور که در ارتباط با آزمایش استروژن مردان و آزمایش استرادیول مردان مطرح شد، دو نوع اصلی استروژن در مردان وجود دارد: استرون و استرادیول. مقادیر آن‌ها به صورت پیکوگرم در میلی‌لیتر (pg / ml) اندازه‌گیری می‌شود. میانگین‌های معمول هر یک عبارت‌اند از:

  • پسران پیش از بلوغ: استرون: غیرقابل تشخیص تا 16 pg/ml، استرادیول: غیرقابل تشخیص تا 13 pg/ml
  • پسران در سن بلوغ: استرون: غیرقابل تشخیص تا 60 pg/ml، استرادیول: غیرقابل تشخیص تا 40 pg/ml
  • مردان بزرگسال: استرون: 10 تا 60 pg/ml، استرادیول 10 تا 40 pg/ml