آزمایش آنلاین

آزمایش پروتئین توتال | Total Protein

آزمایش آلبومین | Albumin
1 شهریور 1399
آزمایش بیلی روبین | Bilirubin
1 شهریور 1399
به چه خدمتی نیاز دارید؟

تست بررسی پروتئین تام پلاسما جهت بررسی نسبت آلبومین به گلوبولین کاربرد دارد. پروتئین ها از اجزای مهم خون در بدن بوده که برای تمام بافت ها و سلول های بدن یک ماده مهم و حیاتی محسوب می شود. پروتئین های خون به دو دسته کلی آلبومین و گلوبولین تقسیم می شوند. آلبومین ناقل بسیاری از مولکول های کوچک در بدن است اما مهم ترین وظیفه آن حفظ فشار اسمزی بدن می باشد و گلوبولین ها شامل آلفا1 ،آلفا2 ، بتا و گاما گلوبولین ها هستند. این تست در موارد کاهش وزن زیاد و بی سابقه، علائمی مبنی بر بیماری کلیوی و کبدی و شرایطی نظیر ادم درخواست می گردد.

 

دلایل افزایش
هیپر پروتئینمی کاذب، هیپرگاماگلوبولینمی و گاماپاتی های پلی کلونال و منوکلونال سبب افزایش سطوح T.Protein می شوند.

 

دلایل کاهش
بیماری های مزمن کبدی، سوء جذب، سوء تغذیه، آگاما گلوبولینمی، کاهش سنتز پروتئین، گاستروانتروپاتی ها، سوختگی های شدید، سندرم نفروتیک و کمبود شدید پروتئین سبب کاهش سطوح T.Protein می شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر
در شرایط آزمایشگاهی (invitro) دکستران سبب افزایش پروتئین های تام سرم می شود و در شرایط داخل بدن (invivo) مصرف اپی نفرین، استروئیدهای آنابولیک، پروژسترون و کلوفیبرات باعث افزایش و مصرف استروژن و آلوپورینول سبب کاهش مقدار T.Protein می گردد.

 

مقادیر نرمال
1 ساله و بالاتر از 1 سال : 6/3 – 7/9 g/dL

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند