آزمایش پروتئین توتال | Total Protein

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 01 / 06 / 1399

تست بررسی پروتئین تام پلاسما جهت بررسی نسبت آلبومین به گلوبولین کاربرد دارد. پروتئین ها از اجزای مهم خون در بدن بوده که برای تمام بافت ها و سلول های بدن یک ماده مهم و حیاتی محسوب می شود. پروتئین های خون به دو دسته کلی آلبومین و گلوبولین تقسیم می شوند. آلبومین ناقل بسیاری از مولکول های کوچک در بدن است اما مهم ترین وظیفه آن حفظ فشار اسمزی بدن می باشد و گلوبولین ها شامل آلفا1 ،آلفا2 ، بتا و گاما گلوبولین ها هستند. این تست در موارد کاهش وزن زیاد و بی سابقه، علائمی مبنی بر بیماری کلیوی و کبدی و شرایطی نظیر ادم درخواست می گردد.

 

دلایل افزایش
هیپر پروتئینمی کاذب، هیپرگاماگلوبولینمی و گاماپاتی های پلی کلونال و منوکلونال سبب افزایش سطوح T.Protein می شوند.

 

دلایل کاهش
بیماری های مزمن کبدی، سوء جذب، سوء تغذیه، آگاما گلوبولینمی، کاهش سنتز پروتئین، گاستروانتروپاتی ها، سوختگی های شدید، سندرم نفروتیک و کمبود شدید پروتئین سبب کاهش سطوح T.Protein می شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر
در شرایط آزمایشگاهی (invitro) دکستران سبب افزایش پروتئین های تام سرم می شود و در شرایط داخل بدن (invivo) مصرف اپی نفرین، استروئیدهای آنابولیک، پروژسترون و کلوفیبرات باعث افزایش و مصرف استروژن و آلوپورینول سبب کاهش مقدار T.Protein می گردد.

 

مقادیر نرمال
1 ساله و بالاتر از 1 سال : 6/3 – 7/9 g/dL