هورمون تستسترون | Testosterone

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 01 / 06 / 1399

آندروژن ها شامل DHEA، تستوسترون و اندروستن دیون می باشند. DHEA در غده فوق کلیه، در روند تولید آلدوسترون و کورتیزول ساخته می شود. DHEA در تخمدان ها یا بیضه ها به روش denovo تولید می گردد. DHEA پیش ساز اندروستن دیون می باشد که پیش ساز تستوسترون (و استروژن) است. سطوح تستوسترون در مراحل مختلف بلوغ (به صورت Tanner Stage نشان داده می شود) متفاوت می باشد. غلظت سرمی تستوسترون، در هر دو جنس (مذکر و مونث) طی هفته اول زندگی حدودا 25 ng/dL می باشد. سطح تستوسترون برای بررسی ناباروری مردان، صفات جنسی مبهم، سندرم های پر مویی در زنان و بلوغ زودرس استفاده می شود. از این آزمایش همچنین می توان به عنوان مارکر تومورهای نادر بیضه و تخمدان نیز استفاده کرد.

دلایل افزایش
افزایش در مردان :

در مردان؛ پر کاری تیروئید، تومور بیضه یا خارج گنادی، سندرم های مقاومت به تستوسترون، بلوغ جنسی زودرس ایدیوپاتیک، انسفالیت، تومور قشر غده فوق کلیه، هایپرپلازی مادرزادی غده فوق کلیه و پینه آلوما می تواند سبب افزایش سطوح تستوسترون در آن ها بشود.

افزایش در زنان :

هایپرپلازی مادرزادی قشر غده فوق کلیه، تومور تخمدان، هیرسوتیسم ایدیوپاتیک، تومور غده فوق کلیه، تومور تروفوبلاستیک و تخمدان های پلی کیستیک در زنان می توانند باعث افزایش سطوح تستوسترون بشوند.

دلایل کاهش
نهان بیضگی، سیروز کبدی، سندرم کلاین فلتر، هایپوگونادیسم اولیه و ثانویه، ارکیکتومی و تریزومی 21 در مردان، از دلایل کاهش سطوح تستوسترون می باشد.

داروها و عوامل مداخله گر
داروهایی نظیر، استروژن ها، قرص های ضد بارداری، داروهای ضد تشنج، باربیتورات ها و الکل باعث سطوح بالای تستوسترون می شوند و داروهایی مثل فنوتیازین، اندروژن ها، اسپیرونولاکتون، کتوکونازول، دگزامتازون، استروئیدها، دی اتیل استیل بسترول، دیگوکسین و الکل می توانند کاهش دهنده ی سطح تستوسترون باشند.

مقادیر نرمال
تستوسترون آزاد : 0/3-2 pg/mL
درصد تستوسترون آزاد : 0/1-0/3 درصد

تستوسترون توتال مذکر مونث

7 ماهه تا 9 ساله < 30 ng/dL < 30 ng/dL
10-13 ساله < 300 ng/dL < 40 ng/dL
14-15 ساله 170-540 ng/dL < 60 ng/dL
16-19 ساله 250-910 ng/dL < 70 ng/dL
20 ساله و بالاتر 280-1080 ng/dL < 70 ng/dL