آزمایش ظرفیت کل اتصال به آهن | TIBC

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 01 / 06 / 1399

آزمایش TIBC به پزشکان کمک می کند که انتقال صحیح و دقیق آهن از طریق پروتئین ترانسفرین در خون را تشخیص دهند. انسان آهن مورد نیاز را از طریق رژیم غذایی دریافت می ‌کند. آهن نوعی ماده معدنی در تمامی سلول های بدن است.

فقر آهن باعث مشکلات زیادی در بدن می شود همچنین سطوح غیر طبیعی آهن، مشخصه ی بیماری های زیادی، از جمله آنمی فقر آهن و هموکروماتوز می باشد.

آهن به گلوبینی به نام ترانسفرین متصل می شود. وجود ترانسفرین، با نیاز به آهن در ارتباط است. سرم خون ظرفیت اتصال به آهن بسیار بالایی دارد، که ظرفیت غیر اشباع اتصال به میزان آهن UIBC نامیده می شود. TIBC معادل UIBC به اضافه ی میزان آهن سرم است.

این آزمایش نشان دهنده ی میزان تمام پروتئین هایی است که برای اتصال به آهن آزاد در دسترس می باشند. در حدود یک سوم ترانسفرین برای انتقال آهن استفاده می شود بنابراین اندازه گیری ترانسفرین مقادیر بیش تری از پروتئین های متصل شونده به آهن را نشان می دهد.

باید توجه داشت این آزمایش فریتین را شامل نمی شود، چون فریتین تنها به آهن ذخیره متصل می شود.

آزمایشات مرتبط با آزمایش TIBC
Fe یا آهن ، فریتین

شرایط انجام آزمایش TIBC
برای انجام این آزمایش حدود ۱۲ ساعت ناشتایی نیاز است.

در نمونه های همولیز امکان درخواست نمونه مجدد وجود دارد. ( همولیز به معنای ترکیدن گلبول های قرمز خون و وارد شدن محتویات آن به داخل سرم می باشد)

تفسیر جواب آزمایش TIBC
آزمایش TIBC میزان آهنی که در جریان خون منتقل می شود را اندازه گیری می کند. بدین صورت که پایین بودن TIBC نشان دهنده ی سطح بالای آهن موجود در خون است و برعکس سطح بالای TIBC نشانگر سطح پایین آهن موجود در خون است.

مسمومیت حاد با آهن، ناشی از مصرف بیش از حد تصادفی یا عمدی، با سطح آهن سرم که بیشتر از TIBC است، مشخص می شود. مسمومیت یا افزایش باز مزمن آهن، هموکروماتوز یا هموسیدوز نامیده می شود.

آهن اضافی معمولا در مغز، کبد، قلب رسوب می کند و منجر به اختلال عملکرد شدید این اعضا می کند. افزایش دریافت یا جذب آهن ( مثل هموکروماتوز) منجر به افزایش سطح آهن می شود، در این موارد TIBC تغییر نمی کند.

علل افزایش آزمایش TIBC
ضد بارداری های خوراکی
در بارداری ( اواخر بارداری)
پلی سیتمی
آنمی فقر آهن
علل کاهش آزمایش TIBC
سیروز
در آنمی همولیتیک
در آنمی پرنشیوز
در آنمی سیکل سل
محدوده ی نرمال آزمایش TIBC
در مردان:

۱۸۰_۸۰mcg/dl

در زنان:

۱۶۰_۶۰mcg/dl

در نوزادان:

۲۵۰_۱۰۰mcg/dl

در کودکان:

۱۲۰_۵۰mcg/dl

دارو های مداخله گر در آزمایش TIBC
دارو های فلوراید ها و ضدبارداری های خوراکی باعث افزایش سطح TIBC می شود.

دارو های ACTH و کلرامفنیل باعث کاهش سطوح TIBC می شود.