آزمایش ترنسفرین | Transferrin

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 01 / 06 / 1399

ترانسفرین (Siderophilin) مهم‌ترین پروتئین حمل کننده آهن پلاسما است. ترانسفرین یک APR منفی است و مقادیر پایین آن همراه با کاهش آلبومین، β لیپوپروتئین و پرآلبومین در عفونت‌ها و بدخیمی‌ها مشاهده می‌شود. و مقادیر بالای ترانسفرین بستگی به توانایی بدن برای مبارزه با عفونت خواهد داشت. ترکیب 3 آزمایش آهن، TIBC و ترانسفرین برای تشخیص افتراقی آنمی، ارزیابی کم خونی کمبود آهن، آنمی سیدروبلاستیک، هموکروماتوز و ارزیابی تالاسمی بسیار مفید خواهد بود. در هموکروماتوز ارثی، آهن سرم معمولا کمتر از 150 mg/dL و درصد اشباع ترانسفرین بالای 60% می باشد. در وضعیت اضافه بار آهن پیشرفته درصد اشباع ترانسفرین معمولا بیش از 90% می باشد.

 

دلایل افزایش
کمبود ویتامین B6، آنمی آپلاستیک، هموکروماتوز و افزایش مصرف آهن سبب افزایش سطوح ترانسفرین می شوند.

 

دلایل کاهش
عفونت، نئوپلاسم آهن، بدخیمی ، آنمی فقر آهن و آنمی حاصل از بیماری های مزمن سبب کاهش سطوح ترانسفرین می شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر
مصرف ضد بارداری های خوراکی و استروژن ها باعث افزایش سطوح ترانسفرین می شوند و مصرف کورتیکواستروئید ها، تستوسترون، آسپارژیناز، دکستران و کورتیکوتروپین باعث کاهش مقادیر سرمی ترانسفرین می شوند.

 

مقادیر نرمال
1 – 4 روزه : 130 – 275 mg/dL
3 ماهه تا 10 ساله : 203 – 360 mg/dL
بزرگسالان : 200 – 400 mg/dL
بیش از 60 سال : 180 – 380 mg/dL

‍‍