آزمایش اوره | Urea

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 01 / 06 / 1399

این آزمایش برای مواردی مانند، سنجش کلی عملکرد کلیه و سرعت تصفیه گلومرولی (GFR)، تشخیص افتراقی اورمی قبل کلیوی، کلیوی و بعد از کلیوی از یکدیگر به همراه تست کراتینین انجام می شود.در این آزمایش میزان نیتروژن اوره خون اندازه گیری میشود. ابتدا در کبد نیتروژن به شکل آمونیاک تولید می شود که حاصل شکست پروتئین ها می باشد. در اثر ترکیب با سایر مولکول ها در نهایت تبدیل به اوره که یک ماده زائد محسوب می شود، شده و باید دفع گردد، در جریان خون به کلیه وارد و در آنجا پالایش میگردد و از طریق ادرار دفع میگردد.

مقادیر اوره در خانم ها پایین تر از آقایان می باشد. در برخی موارد این آزمایش جهت بررسی عملکرد کبد نیز انجام می شود.

افزایش

دلایل افزایش اوره خون
عواملی مانند کم آبی بدن، انفارکتوس میوکارد، خونریزی مجاری گوارشی ،نکروز توبولی، انسداد به علت سنگ، تومورها، سرطان پروستات و مثانه و همچنین مواردی مانند کاهش وزنف نکروز حاد توبولی ،نارسایی کلیه و داروهای نفروتوکسیک باعث افزایش سطح اوره خون می شوند.

کاهش

دلایل کاهش
همچنین مواردی مانند نارسایی کبدی، پرآبی بدن به علت سندروم اضافه بار مایعات ناشی از ترشح نامناسب (ADH(SIDH، سوء تغذیه و سوء جذب سندرم نفروتی و بارداری باعث کاهش اوره خون می شوند.

دارو ها

دارو ها
داروهایی مانند آلوپورینول ،آمینوگلیکوزیدها ،سفالوسپورین‌ها ،سیس پلاتین، متیل دوپا و متوتروکسات ،گوانیدین باعث افزایش سطح اوره خون می شوند همچنین داروهایی مانند استرپتومایسین و کلرامفنیکل باعث کاهش مقدار اوره خون می شوند..

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال آزمایش اوره خون
بزرگسالان : 10 تا 40 میلی گرو در دسی لیتر

کودکان: بین ۵ تا ۱۸ میلی گرم در دسی لیتر

نوزادان: ۳ تا ۱۲ میلی گرم در دسی لیتر

خون بند ناف: 21 تا ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر