آزمایش آهن | Iron

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 30 / 05 / 1399

آزمایش آهن خون، به دنبال بررسی میزان حضور آهن در گلبول‌های قرمز خون است. آهن (Fe)، عنصری شیمیایی است که جهت تولید گلبول‌های قرمز خون ضروری است. این ماده بخش مهمی ‌از هموگلوبین موجود در گلبول‌های قرمز را تشکیل می‌دهد. آهن همچنین برای تولید بعضی از پروتئین‌ها و آنزیم‌ها در بدن ضروری است. تقریباً 70% آهنی که جذب بدن می‌شود، برای ساختن هموگلوبین استفاده می‌شود و باقیمانده آن هم با نام‌های Ferritin و Hemosiderin در بافت‌ها ذخیره می‌شوند.

مشکلات ناشی از کم و زیاد شدن آهن در خون

اگر میزان کافی آهن از طریق رژیم غذایی دریافت نشود، بدن از ذخایر آهنی که در بافت‌ها موجود است، استفاده می‌نماید؛ در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند، سطح آهن خون پایین می‌رود و فرد به کم‌خونی کمبود آهن مبتلا می‌شود. در شرایط بر عکس، اگر میزان آهن در خون زیاد باشد، این میزان به صورت متناوب در بافت‌ها ذخیره می‌شود و به مرحله‌ای می‌رسد که بافت‌ها صدمه می‌بینند، مانند صدماتی که به بافت پانکراس و کبد می‌رسد.

تشخیص پزشک برای آهن خون

به طور معمول، پزشکان برای اینکه تشخیص دهند کم‌خونی ناشی از نقص آهن ایجاد شده یا به دلیل وجود بیماری‌های مزمن است، آزمایش آهن خون را با آزمایش‌های دیگری مانند Ferritin و TIBC درخواست می‌نماید.

دلایل افزایش و کاهش آهن خون

مسمومیت با سرب، هموسیدروز یا هموکروماتوز، مسمومیت با آهن، هپاتیت یا نکروز هپاتیک، آنمی همولیتیک و انتقال خون حجیم از موارد افزایش سطح آهن خون هستند. آنمی ناشی از فقر آهن، نئوپلازی، آهن ناکافی در رژیم غذایی، جذب ناکافی آهن از روده و خون ریزی مزمن می‌توانند سبب کاهش سطوح آهن در خون شوند.

داروها و عوامل مداخله گر تغییر دهنده آهن خون

داروهایی چون متیل دوپا، داروهای حاوی آهن، استروژن ها، اتانول، دکستران، قرص‌های ضد بارداری و کلرامفنیکل می‌توانند سطوح آهن را افزایش دهند، همچنین انتقال خون اخیر می‌تواند آن را افزایش دهد و داروهایی چون کولشیسین، دفروکسامین، متی سیلین، تستوسترون، کلرامفنیکل، ACTH و کولستیرامین باعث کاهش سطح آن می‌شوند.

مقادیر نرمال آهن خون

  • میزان نرمال آهن خون نوزادان: 100-250 mcg/dL
  • میزان طبیعی آهن خون کودکان: 50-150 mcg/dL
  • میزان طبیعی آهن خون مردان: 80-180 mcg/dL
  • میزان طبیعی آهن خون زنان: 60-160 mcg/dL