آزمایش آنلاین

آزمایش آهن | Iron

آزمایش کلسترول خوب | HDL
30 مرداد 1399
آزمایش اوریک اسید | Uric Acid
30 مرداد 1399
به چه خدمتی نیاز دارید؟

آهن عنصری شیمیایی است که جهت تولید گلبول‌های قرمز ضروری باشد. این ماده بخش مهمی ‌از هموگلوبین موجود در گلبول‌های قرمز را تشکیل می‌دهد. آهن همچنین برای تولید بعضی از پروتئین‌ها و آنزیم‌ها در بدن ضروری است. تقریباً 70 درصد آهنی که جذب می‌شود برای ساختن هموگلوبین استفاده می شود و بقیه آن نیز تحت نام‌های Ferritin و Hemosiderin در بافت‌ها ذخیره می‌شوند. اگر میزان کافی از این ماده از طریق رژیم غذایی دریافت نگردد، بدن از ذخایر آهن که در بافت‌ها موجود است استفاده می‌نماید در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند سطح آهن خون پایین می‌رود و فرد به کم‌خونی فقر آهن مبتلا می‌گردد. در حالت بر عکس اگر میزان آهن در خون زیاد باشد این میزان به صورت متناوب در بافت‌ها ذخیره می‌شود و به مرحله ای می‌رسد که بافت‌ها صدمه می‌بینند، مانند صدماتی که به بافت پانکراس و کبد می‌رسد. پزشک معمولا برای اینکه تشخیص دهد کم‌خونی ناشی از نقص آهن است یا بیماری‌های مزمن، این آزمایش را با آزمایش‌هایی دیگر مانند Ferritin و TIBC درخواست می‌نماید.

دلایل افزایش
مسمومیت با سرب، هموسیدروز یا هموکروماتوز، مسمومیت با آهن، هپاتیت یا نکروز هپاتیک، آنمی همولیتیک و انتقال خون حجیم می توانند سبب افزایش سطح آهن شوند.

دلایل کاهش
آنمی فقر آهن، نئوپلازی، آهن ناکافی در رژیم غذایی، جذب ناکافی آهن از روده و خون ریزی مزمن می توانند سبب کاهش سطوح آهن در بدن شوند.

داروها و عوامل مداخله گر
داروهایی چون متیل دوپا، داروهای حاوی آهن، استروژن ها، اتانول، دکستران، قرص های ضد بارداری و کلرامفنیکل می توانند سطوح آهن را افزایش دهند، همچنین انتقال خون اخیر می تواند آن را افزایش دهد و داروهایی چون کولشیسین، دفروکسامین، متی سیلین، تستوسترون، کلرامفنیکل، ACTH و کولستیرامین باعث کاهش سطح آن می شوند.

مقادیر نرمال
نوزادان: 100-250 mcg/dL
کودکان: 50-150 mcg/dL
مردان: 80-180 mcg/dL
زنان: 60-160 mcg/dL
مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی
مقادیر خارج از محدوده نرمال

بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند