کراتین خون بالا چه خطراتی دارد؟

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 11 / 12 / 1400

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

سطوح بالای کراتینین ممکن است نشان دهنده یکی از چندین بیماری زمینه‌ای باشد که نیاز به درمان پزشکی دارند. پس از درمان علت زمینه‌ای، سطح کراتینین باید به حالت عادی بازگردد. کراتینین یک محصول زائد عضلات است. در یک بدن سالم، کلیه‌ها کراتینین را از خون فیلتر کرده و از طریق ادرار دفع می‌کنند. سطوح بالای کراتینین می‌تواند نشان دهنده مشکلات کلیوی باشد. در این مقاله، بررسی می‌کنیم که کراتینین چیست و چه چیزی می‌تواند باعث افزایش سطح آن شود و کراتنین خون بالا چه خطراتی دارد. ما همچنین علائم کراتینین بالا، زمان نگرانی در مورد سطح کراتینین، مراجع به مشاوره پزشکی و گزینه‌های درمانی را بررسی می‌کنیم.

کراتینین چیست؟

کراتینین محصول جانبی عملکرد طبیعی ماهیچه است. این یک متابولیت کراتین فسفات است که ماهیچه‌ها از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند. هر چه توده عضلانی یک فرد بیشتر باشد، سطح کراتینین او بالاتر است. به همین دلیل، میزان کراتینین در مردان نسبت به زنان بیشتر است. راه اصلی که در آن بدن کراتینین را از خون خارج می‌کند، فیلتراسیون از طریق کلیه‌ها و سپس دفع آن از طریق ادرار است.

 

 

سطوح نرمال و بالا کراتنین خون چیست؟

سطوح کراتینین که ویزیت پزشک در منزل آن را طبیعی می‌داند ممکن است در بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مختلف متفاوت باشد. طبق مجله پزشکی بریتانیا، محدوده مرجع معمول برای کراتینین سرم 60-110 میکرومول در لیتر (mcmol/l) یا 0.7-1.2 میلی گرم در دسی لیتر (mg/dl) برای مردان و 45-90 میکرومول در لیتر 0.5-1.0 mg/dl) ) برای زنان است.

اگر کراتینین بالاتر از این سطوح باشد، پزشکان ممکن است آن را بالا در نظر بگیرند. با این حال، تصمیم آنها به توده عضلانی فرد و برخی عوامل دیگر مانند سن، جنسیت و سطح هیدراتاسیون بستگی دارد. سطح کراتینین را می‌توان با استفاده از آزمایش خون یا آزمایش ادرار تعیین کرد.

آزمایش کراتینین خون

ممکن است این آزمایش را به عنوان آزمایش کراتینین سرم نیز شنیده باشید. در طی این آزمایش، خون از ورید بازوی شما جمع آوری می‌شود و سپس برای تجزیه و تحلیل بیشتر به آزمایشگاه فرستاده می‌شود. محدوده طبیعی کراتینین (برای بزرگسالان) در خون به طور معمول عبارت است از:

 • زنان ۰.۵ تا ۱.۱ میلی گرم در دسی لیتر
 • مردان ۰.۶ تا۱.۳ میلی گرم در دسی لیتر

سطح طبیعی کراتینین در کودکان نیز به شرح زیر است:

 • نوجوانان ۵ تا ۱.۰ میلی گرم در دسی لیتر
 • کودکان ۰.۳ تا ۰.۷ میلی گرم در دسی لیتر
 • اطفال ۰.۲ تا ۰.۴ میلی گرم در دسی لیتر
 • نوزادان ۰.۳ تا ۱.۱ میلی گرم در دسی لیتر

 

 

 

 

سطح کراتینین بالاتر از مقادیر محدوده طبیعی ممکن است بالا در نظر گرفته شود. ممکن است مشاوره پزشکی تلفنی بخواهد این مقادیر را با استفاده از آزمایش ادرار یا با تکرار آزمایش خون تأیید کند.

آزمایش کراتینین ادرار

ویزیت پزشک در منزل ممکن است یک نمونه ادرار تصادفی برای این آزمایش جمع‌آوری کند، اما به احتمال زیاد نمونه ۲۴ ساعته را درخواست می‌کند. نمونه ادرار 24 ساعته شامل جمع آوری ادرار در مدت 24 ساعت است. طبق آزمایشگاه آزمایش آنلاین محدوده کراتینین ادرار طبیعی در یک نمونه ادرار 24 ساعته 0.5 الی 2.15  g/24h است.

سطح کراتینین ادرار بیشتر از این محدوده‌ها به عنوان بالا بودن کراتینین در نظر گرفته می‌شود و ممکن است نیاز به آزمایش اضافی یا آزمایش مجدد باشد. مقدار کراتینین در ادرار همچنین می‌تواند همراه با نتایج کراتینین سرم استفاده شود، که اندازه گیری می‌کند کلیه‌ها چقدر خون شما را فیلتر می‌کنند.

پزشکان چگونه سطح کراتینین را آزمایش می‌کنند؟

ویزیت پزشک در منزل برای آزمایش سطح کراتینین نمونه خون می‌گیرند. سپس از فرمولی برای تخمین کلیرانس کراتینین استفاده می‌کنند. در برخی موارد، ممکن است درخواست کنند که فرد تمام ادرار خود را در مدت 24 ساعت جمع آوری کرده و به آزمایشگاه بیاورد.

سپس پزشک می‌تواند سطح کراتینین ادرار را با سطح خون مقایسه کند. این نتایج نشان می‌دهد که کلیه‌ها چقدر کراتینین از بدن خارج کرده و چقدر خوب کار می‌کنند.

کراتینین خون بالا به چه معناست؟

اغلب افرادی که لازم است این آزمایش را انجام دهند بعد از دریافت نتایج این سوال را می‌پرسند که کراتینین خون بالا چه خطراتی دارد و به چه معناست. به طور کلی، سطوح بالای کراتینین می‌تواند نشان دهنده این باشد که کلیه‌های شما خوب کار نمی‌کنند. دلایل احتمالی زیادی برای افزایش کراتینین وجود دارد که برخی از آنها ممکن است یک بار اتفاق بیفتند. به عنوان مثال می‌توان مواردی مانند کم آبی بدن یا مصرف مقادیر زیادی پروتئین یا مکمل کراتین را نام برد. همه اینها می‌تواند به طور موقت برای کلیه شما سخت باشد.

با این حال، سایر علل کراتینین بالا ممکن است به یک وضعیت مرتبط به سلامت شما اشاره کنند. بسیاری از این شرایط می‌توانند باعث آسیب یا بیماری شوند که بر عملکرد کلیه تأثیر می‌گذارد. آنها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

 

 

چه مواردی باعث ایجاد کراتینین خون بالا می‌شود؟

سطوح بالای کراتینین معمولاً نشان می‌دهد که کلیه‌ها آنطور که باید کار نمی‌کنند. علل احتمالی این اختلال عبارتند از:

 • عفونت کلیه
 • گلومرولونفریت، که التهاب ساختارهای کلیه است که خون را فیلتر می‌کند
 • سنگ کلیه که مجاری ادراری را مسدود می‌کند
 • نارسایی کلیه
 • عملکرد ناقص کلیه

چندین عامل دیگر می‌توانند به طور موقت سطح کراتینین را بالاتر از حد طبیعی افزایش دهند. اینها شامل کم آبی بدن و مصرف مقادیر زیادی پروتئین از طریق منابع غذایی یا مکمل‌های غذایی است. ورزش با شدت بالا همچنین می‌تواند نشانگرهای زیستی خاصی از جمله کراتینین را افزایش دهد.

فردی که تحت آزمایش کراتینین قرار می‌گیرد باید به مشاوره پزشکی تلفنی اطلاع دهد که آیا دارو مصرف می‌کند، ناشتا است یا از رژیم غذایی غنی از پروتئین پیروی می‌کند. برخی از داروهای خاص می‌توانند باعث افزایش موقت سطح کراتینین سرم یا آسیب به کلیه‌ها شوند. برخی از شرایط سلامتی نیز می‌توانند به این اندام‌ها آسیب برسانند و منجر به افزایش سطح کراتینین شوند. این شرایط عبارتند از:

 • دیابت
 • فشار خون بالا
 • بیماری قلبی

علائم کراتینین خون بالا کدامند؟

افراد با سطوح کراتینین خون بالا بسته به علت ممکن است علائم مختلفی را تجربه کنند. همچنین می‌تواند به شرایط ایجاد کننده آن بستگی داشته باشد. بروز هر یک از علائم اشاره شده در زیر بدین معناست که درون بدن شما حادثه‌ای رخ داده است. بنابراین بسیار مهم است که با مشاوره پزشکی تلفنی تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کند.

سمیت دارویی

آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای قلبی عروقی، دیورتیک‌ها، داروهای شیمی درمانی، دیورتیک‌ها، لیتیوم، مهارکننده های پمپ پروتون و برخی از داروهای دیگر می‌توانند باعث آسیب کلیه شوند و بر عملکرد کلیه‌ها تأثیر بگذارند. علائم عبارتند از:

 

 

 • احتباس مایعات به ویژه در قسمت پایین بدن
 • احساس ضعف یا خستگی
 • گیجی
 • حالت تهوع
 • تنگی نفس
 • ضربان قلب نامنظم
 • درد قفسه سینه
 • درد قفسه سینه

عفونت کلیه (پیلونفریت)

عفونت کلیه نوعی عفونت مجاری ادراری (UTI) است. این عفونت ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که باکتری‌ها یا ویروس‌ها قسمت‌های دیگر دستگاه ادراری را قبل از حرکت به سمت کلیه‌ها آلوده کنند. در صورت عدم درمان، عفونت کلیه می‌تواند باعث آسیب به کلیه‌ها و حتی نارسایی کلیه شود. برخی از علائم عفونت کلیه که باید مراقب آنها بود عبارتند از:

 

 

گلومرولونفریت

گلومرولونفریت زمانی رخ می‌دهد که قسمت‌هایی از کلیه که خون شما را فیلتر می‌کنند ملتهب شوند. برخی از علل بالقوه عبارتند از عفونت‌ها یا بیماری‌های خود ایمنی مانند لوپوس و سندرم Goodpasture. گلومرولونفریت می‌تواند منجر به اسکار و آسیب کلیه و همچنین نارسایی کلیه شود. علائم این بیماری عبارتند از:

دیابت

در افراد مبتلا به دیابت، سطح قند خون می‌تواند بیش از حد بالا باشد و منجر به مشکلات سلامتی از جمله بیماری کلیوی شود. علائم دیابت نوع 1 ممکن است به طور ناگهانی ایجاد شود، اما علائم دیابت نوع 2 به تدریج ظاهر می‌شود. در هر دو نوع دیابت، علائم ممکن است شامل موارد زیر باشد:

فشار خون بالا

اندازه گیری فشار خون بالا نشان می‌دهد که نیروی خون در برابر دیواره رگ‌ها بسیار زیاد است. فشار خون بالا می‌تواند به رگ‌های خونی اطراف کلیه‌ها آسیب برساند و بر عملکرد کلیه‌ها تأثیر بگذارد و در نتیجه باعث افزایش کراتینین شود. بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا هیچ علامتی را تجربه نمی‌کنند و مشاوره پزشکی ممکن است این مشکل را تنها در طول یک غربالگری منظم سلامت تشخیص دهند.

بیماری قلبی

آترواسکلروز، نارسایی احتقانی قلب و سایر شرایطی که بر قلب تأثیر می‌گذارد نیز می‌توانند بر عملکرد کلیه تأثیر بگذارند. علائم بیماری قلبی به نوع خاص این بیماری بستگی دارد، اما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 

 

 • درد قفسه سینه (آنژین صدری)
 • تنگی نفس
 • حالت تهوع
 • خستگی و ضعف
 • ضربان قلب نامنظم
 • تورم در پاها

انسداد مجاری ادراری

اگر دستگاه ادراری توسط سنگ کلیه، تومورها یا بزرگ شدن پروستات مسدود شود، ادرار می‌تواند در کلیه‌ها جمع شود و منجر به هیدرونفروز شود. علائم می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

نارسایی کلیه

نارسایی کلیه به این معنی است که کلیه‌ها از کار افتاده‌اند. این بیماری می‌تواند حاد باشد، با علائمی که به سرعت ظاهر می‌شوند، یا مزمن، با علائمی که در طول زمان ایجاد می‌شوند. افراد باید مراقب این علائم باشند که می‌تواند نشان دهنده نارسایی حاد کلیه باشد و حتما به مشاوره تلفنی پزشکی اطلاع دهند. علائم عبارتند از:

 • تورم در پاها و مچ پا
 • ادرار خیلی زیاد یا خیلی کم
 • مشکلات تنفسی
 • تهوع و استفراغ
 • ضربان قلب نامنظم
 • گیجی
 • ضعف

اگر نارسایی کلیه مزمن باشد علائم زیر ممکن است وجود داشته باشد:

 • مشکل در خوابیدن
 • خارش
 • کمبود اشتها
 • گرفتگی عضلات

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر علائم جدید، غیرقابل توضیح یا تکرار شونده را تجربه کردید، به ویژه اگر با شرایطی مانند بیماری کلیوی، دیابت یا بیماری قلبی سازگار باشد، همیشه باید با مشاوره تلفنی پزشکی خود تماس بگیرید. پزشک با شما همکاری خواهد کرد تا علائم شما را ارزیابی کرده و درمان مناسب برای شما را تعیین کند. مهم است که به یاد داشته باشید که درد قفسه سینه و نارسایی حاد کلیه باید همیشه جدی گرفته شود. اگر هر کدام را تجربه کردید، باید حتماً فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی و مشورت با ویزیت پزشک در منزل باشید.

چشم انداز کراتینین خون بالا چگونه است؟

دلایل بالقوه زیادی برای سطوح بالای کراتینین وجود دارد. علاوه بر این، علائم کراتینین بالا بسته به علت آن می‌تواند متفاوت باشد. در بسیاری از موارد، داروها می‌توانند با درمان شرایطی که باعث افزایش کراتینین شده‌اند، به رفع سطوح بالای کراتینین کمک کنند. برخی از نمونه‌ها عبارتند از آنتی بیوتیک برای عفونت کلیه یا داروهایی که به کنترل فشار خون کمک می‌کنند. در موارد نارسایی کلیه، ممکن است به دیالیز علاوه بر داروها برای کمک به فیلتر کردن سموم و مواد زائد خون شما نیاز باشد. در موارد شدید یا موارد مرحله نهایی، ممکن است مشاوره تلفنی پزشکی توصیه کند که نیاز به پیوند کلیه است.

درمان کراتینین خون بالا

درمان برای سطوح بالای کراتینین به علت اصلی که منجر به ایجاد آن شده است بستگی دارد. هنگامی که عفونت کلیه مسئول سطوح بالای کراتینین باشد، درمان با آنتی بیوتیک باید آنها را به حالت عادی بازگرداند. به همین ترتیب، اگر افزایش سطح کراتینین به دلیل فشار خون بالا باشد، مصرف دارو برای درمان آن نیز باید سطح کراتینین را کاهش دهد.

بسته به علت، مشاوره تلفنی پزشکی ممکن است تغییراتی در عادات روزمره مانند کاهش مصرف پروتئین و افزایش فیبر غذایی را نیز توصیه کنند. چنین تنظیماتی ممکن است به کسی کمک کند سطح کراتینین خود را مدیریت کند.

 

 

زندگی با کراتینین خون بالا چگونه است؟

چشم انداز افراد با سطوح کراتینین بالا بسته به علت آن متفاوت است. برای کسانی که افزایش موقتی در سطح کراتینین را تجربه می‌کنند، علائم معمولاً باید به سرعت پس از درمان تجویز شده توسط مشاوره پزشکی، بیماری و علت زمینه‌ای برطرف شوند. افرادی که می‌توانند دیابت یا فشار خون خود را با موفقیت کنترل کنند، باید تأثیر مثبتی بر سلامت کلیه و سطح کراتینین خود داشته باشند.

اگر فردی مبتلا به نارسایی کلیه باشد، ممکن است به داروها و درمان‌های دیالیز برای فیلتر کردن سموم و مواد زائد خون نیاز داشته باشد. ویزیت پزشک در منزل ممکن است پیوند کلیه را نیز توصیه کند.

کراتینین خون بالا؛ جمع‌بندی

اگر کلیه‌ها آنطور که باید کار نکنند، سطح کراتینین در خون افزایش می‌یابد. عوامل متعددی می‌توانند باعث افزایش سطح کراتینین شوند. این عوامل از رژیم غذایی و داروها گرفته تا بیماری‌های زمینه‌ای را شامل می‌شود. سطوح بالا باید پس از درمان مشکل زمینه‌ای به حالت عادی بازگردد.

هر کسی که علائم مرتبط با کراتینین بالا را تجربه می‌کند باید به دنبال مشاوره پزشکی باشد. زیرا درمان سریع می‌تواند هرگونه آسیب احتمالی کلیه را کاهش دهد و احتمال بهبودی کامل را افزایش دهد.

2 دیدگاه ها

 1. رسول مروی مهاجر گفت:

  بسیار زیبا و جذاب واموزنده بود وخیلی مطالب خوبی از این بحث گرفتم ممنون

 2. احمدموسوی گفت:

  باسلام .به نکات بسیار خوب و بدرد بخوری اشاره شده بود که هر فردی احتمال دارد در طول زندگی ،در خود ویادر افراد درجه یک زندگیش اتفاق بیافتد که با داشتن این اطلاعات میتواند در برطرف کردن مشکل موفقتر باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *