رژیم فستینگ یا روزه داری متناوب | لاغری سریع + مشاوره با پزشک

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 02 / 05 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

رژیم فستینگ راهی است برای کاهش وزن که در آن فرد دوره ای از دو روز روزه داری و غذا خوردن را می گذراند. با درست گذراندن این رژیم سوخت و ساز افزایش پیدا خواهد کرد. در این رژیم غذاهایی با بالاترین مواد مغذی باید استفاده شود. ریشه این رژیم از روزه داری (که در طول روز به مدت یک ماه مایعات و غذا خورده نمی شود) برگرفته شده است که برای سلامت بدن مفید است.

رژیم فستینگ نیز یک برنامه غذایی منظم بین خوردن و نخوردن غذا است. این رژیم راهی برای کنترل وزن، پیشگیری از برخی بیماری ها می باشد. یکی از ویژگی های این رژیم این است که تمرکز بر این که چه چیزی خورده شود و چه چیزی خورده نشود نیست و غذا خوردن فقط در یک زمان خاص خورده می شود و بقیه ساعات در رژیم هستید یا یک وعده غذایی در دو روز هفته در چربی سوزی بسیار موثر است.

محققان طی تحقیقات خود دریافته اند که بدن ما می تواند چند روز بدون غذا بماند تا 50 سال اخیر حفظ وزن بسیار راحتتر بوده به این دلیل که انسان ها زودتر به رختخواب می رفتند و زودتر از غذا خوردن دست می کشیدند و همچنین فعالیت بیشتری داشتند . متاسفانه امروزه میل به خوردن به خصوص غذاهای فست فودی بیشتر شده، میل به بیداری به دلیل استفاده از اینترنت و تلویزیون و… بیشتر شده، فعالیت ها بسیار کم شده و این عوامل باعث افزایش چاقی، بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 و … شده است. با رژیم غذایی فستینگ می توانید روند این بیماری ها را نیز معکوس نمایید.

 

انواع رژیم فستینگ

رژیم فستینگ به معنی خودداری کامل یا موقتی از غذا خوردن در مدت زمان معین و به صورت منظم می باشد. رژیم فستینگ به 7 دسته تقسیم می شود که یک به یک توضیح خواهیم داد :

رژیم فستینگ 16 به 8 :

رژیم فستینگ 16 به 8 به معنای این است که به مدت 16 ساعت در روز غذا خورده نمی شود و سپس یک استراحت غذایی 8 ساعته است که به آن رژیم لینگین هم می گویند. در این رژیم مردان 16 ساعت و زنان 14 ساعت روزه می گیرند. این رژیم مناسب کسانی که قبلا رژیم 12 ساعته را گرفته اند و نتیجه ای ندیده اند مناسب است. در این رژیم معمولا ساعت 8 شب خورده می شود و صبحانه فردا حذف می شود و تا وقت ناهار چیزی خورده نمی شود.

رژیم فستینگ 12 ساعته :

در این رژیم فرد باید روزه 12 ساعته بگیرد. به گفته محققان روزه در 10 الی 16 ساعت می تواند باعث شود بدن ذخایر چربی را به انرژی تبدیل کند و همین موضوع باعث آزاد شدن کتون ها در خون و کاهش وزن می شود. ساده ترین راه برای این رژیم این است که خواب را در پنجره روز قرار دهید. مثلا از 7 بعداز ظهر رژیم را آغاز نموده تا 7 صبح که صبحانه بخورید.

رژیم فستینگ 24 ساعته :

روزه گرفتن کامل به مدت 1 یا 2 روز در هفته که به عنوان رژیم غذایی «خوردن- توقف- خوردن» نیز می باشد. که یعنی به مدت 24 ساعت غذایی خورده نشود. این رژیم را می توان صبحانه تا صبحانه یا ناهار تا ناهار گرفت و در طول این زمان آب، چای یا سایر نوشیدنی های بدون کالری می توان مصرف نمود .

 

 

رژیم فستینگ یک روز در میان :

روزه گرفتن یا رژیم یک روز در میان می باشد که برخی افراد از خوردن غذاهای جامد در روزهای فستینگ اجتناب می کنند و برخی دیگر تا500 کالری مصرف دارند. در روزهای تغذیه هم انتخاب نوع و مقدار غذا با خود  فرد می باشد. این رژیم برای کاهش وزن و سلامت قلب بسیار موثر است.

رژیم فستینگ دو روز در هفته :

افرادی که از رژیم 2 :5 استفاده می کنند به مدت 5 روز غذای سالم با مقدار استاندارد و 2 روز کالری دریافتی را کاهش می دهند. در این رژیم مردان 600 کالری و زنان 500 کالری باید مصرف کنند. بین روزهای روزه داری باید حداقل یک روز استراحت وجود داشته  باشد و در آن روزها غذای معمولی خورده شود. این رژیم، رژیم سریع نیز شناخته می شود.

رژیم فستینگ جنگجو:

این رژیم یک روزه داری نسبتا شدید است که در آن غذا کم خورده می شود که معمولا چند وعده میوه و سبزیجات خام در 20 ساعت و بعد از آن یک وعده غذای حجیم در شب و زمان غذا خوردن حدود 4 ساعت است و در این مدت زمان باید از پروتئین، چربی های سالم و مقدار زیادی سبزیجات استفاده شود.

رژیم فستینگ حذف وعده غذایی :

این رژیم برای مبتدیان مناسب است و افراد می توانن با توجه به میزان گرسنگی وعده های غذایی خود را حذف کنند. در واقع این روش این گونه می باشد که هر گاه فرد گرسنه شد وعده غذایی سالم داشته باشد و هر وقت که گرسنه نبود وعده غذایی خود را حذف کند.

رژیم فستینگ در بدنسازی

در بدنسازی بیشتر از رژیم 8 ساعته استفاده می شود و چند رژیم فستینگ رایج است که توضیح می دهیم:

فستینگ متناوب:

روزه متناوب همان روزه های یک روز درمیان است که برخی در روزهای فستینگ کلا غذا نمی خورند. اما برای بدنسازی معمولا خوردن یک وعده غذایی کوچک در روز رایج است.

فستینگ ادواری:

روزه داری دوره ای شامل روزه های گاه به گاه است که در بین روزهای هفته سرشکن می شود. این رژیم شامل یک یا چند روز روزه گرفتن در هر 1 تا 4 هفته است.

 

رژیم فستینگ 2 : 5 برای بدنسازان :

رژیم 2 : 5 شبیه روزه داری دوره ای و متناوب است. بدنسازان در این رژیم پنج روز در هفته به طور عادی غذا می خورند، اما حدود 25 درصد از کالری را در دو روز در هفته مصرف می کنند.

روزه مذهبی برای بدنسازان:

روزه مذهبی برای حفظ ماهیچه در طول کاهش وزن موثرتر از رژیم های دیگر می باشد. بدون ورزش کاهش وزن معمولا با از دست دادن توده چربی بدون تشکیل عضله همراه است. پس از چندین ماه روزه داری متناوب مقدار کمی از توده بدون چربی از بین می رود و این رژیم برای بدنسازان مفید می باشد.

فواید رژیم فستینگ در بدنسازی:

 • افزایش هورمون رشد
 • کاهش کلسترول
 • کاهش فشار خون و ضربان قلب
 • پاکسازی ذهن و روان
 • استراحت به بدن و معده
 • استراحت به مغز
 • سم زدایی بدن
 • افزایش از دست دادن چربی
 • التهاب کمتر بدن

داشتن درک کافی از کالری و موضوعات مرتبط با آن اولین و مهم ترین قدم برای رسیدن به وزن ایده آل می باشد. کالری شما را به سمت چاقی سوق می دهد و بهتر است بدانید کدام غذاها پرکالری و کدام یک کم کالری هستند. پیروی از یک رژیم عالی مانند رژیم فستینگ که معرفی نمودیم، رژیم کانادایی و رژیم کتوژنیک می تواند شما را به وزن مناسب برساند.

گاهی اوقات نمی دانید چه رژیمی مناسب جسم و اضافه وزنی که دارید، می باشد. رژیم خودسرانه عوارض و پیامدهای جدی و ناخوشایندی در پی خواهد داشت. در این هنگام پیشنهاد می کنیم با مشاوره تلفنی پزشکی تماس بگیرید و با پزشکان این مجموعه این مجموعه در این رابطه مشورت نمایید. ممکن است پزشکان از شما بخواهند قبل از رژیم جهت بررسی وضعیت جسمانی چکاپ هایی انجام دهید یا نیاز به آزمایش خون داشته باشد. همپنین می توانید با آزمایش آنلاین چکاپ ها و آزمایش های قبل از رژیم را در محل کار یا منزل انجام دهید و با خیالی آسوده رژیم مورد نظر را شروع نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *