ادرار کف آلود نشانه چیست؟

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 15 / 12 / 1400

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

ادرار کف آلود اغلب می‌تواند ناشی از جریان سریع ادرار باشد. با این حال، طیف وسیعی از شرایط پزشکی نیز ممکن است این اثر را داشته باشند. ادرار به طور معمول صاف است، اما در شرایط خاص می‌تواند کف آلود به نظر برسد. علل کف آلود ادرار از ادرار شدید تا کم آبی متفاوت است. همچنین می‌تواند از علائم بیماری کلیوی باشد. اگر فردی به طور مکرر متوجه ادرار کف آلود شد، یا اگر ادرار کف آلود با علائم دیگر همراه بود، باید با مشاوره پزشکی صحبت کند. این مقاله به علل کف‌آلود بودن ادرار و برخی از گزینه‌های درمانی موجود برای هر بیماری می‌پردازد.

ادرار کف آلود با چه علائمی همراه است؟

ادرار ممکن است هر چند وقت یکبار برای مدت کوتاهی از حالت طبیعی خود خارج شده و کف آلود به نظر برسد. این معمولاً به دلیل سرعت جریان ادرار است. در صورتی که این نوع از ادرار اغلب اتفاق بیفتد یا با گذشت زمان بدتر شود، احتمالاً نشانه بیماری است و در این صورت توصیه می‌شود که به مشاوره پزشکی مراجعه نمایید. اگر ادرار شما کف آلود است، به دنبال علائم دیگر نیز باشید. این علائم می‌تواند سرنخ‌هایی باشد که یک وضعیت پزشکی باعث ایجاد مشکل شده است:

 

 

 • تورم در دست‌ها، پاها، صورت و شکم که می‌تواند نشانه تجمع مایع در کلیه‌های آسیب‌دیده باشد.
 • خستگی
 • از دست دادن اشتها
 • حالت تهوع
 • استفراغ
 • مشکل خواب
 • تغییر در میزان ادراری که تولید می‌کنید
 • ادرار کدر
 • ادرار تیره تر
 • اگر مرد هستید، در طول ارگاسم به ارگاسم خشک می‌رسید یا منی ترشح نمی‌کنید
 • اگر مرد هستید، نابارور هستید یا برای بارور کردن شریک زندگی خود مشکل دارید

عوامل خطری که منجر به ایجاد ادرار کف آلود می‌شوند، کدامند؟

در صورت پر بودن مثانه، احتمال ابتلا به ادرار کف آلود بیشتر است که می‌تواند جریان ادرار شما را قوی تر و سریع تر کند. اگر ادرار غلیظ تر باشد، ممکن است کف کند که می‌تواند به دلیل کم آبی یا بارداری رخ دهد. پروتئین موجود در ادرار نیز ممکن است باعث ایجاد کف شود و معمولاً به دلیل بیماری کلیوی است. در صورت داشتن موارد زیر احتمال ابتلا به بیماری کلیوی بیشتر است:

علل ایجاد ادرار کف آلود

اگر یک فرد مقدار زیادی ادرار را به یکباره آزاد کند، به خصوص به سرعت یا به شدت، ممکن است ادرار کف آلود به نظر برسد. سرعت می‌تواند باعث ایجاد حباب موقت شود. برخی از تحقیقات مشاوره پزشکی تلفنی نشان می‌دهد که ترکیبات آلی به نام سورفکتانت‌ها نیز می‌توانند باعث ایجاد حباب شوند.

سورفکتانت‌ها در آب منتشر می‌شوند و حاوی انتهای آب دوست و آبگریز هستند. این بدان معنی است که آنها می‌توانند به به دام انداختن حباب‌های گاز روی سطح مایع کمک کنند و حباب ایجاد کنند. صابون حاوی این سورفکتانت‌ها است. به همین دلیل، وجود صابون یا سایر محصولات پاک کننده در آب توالت نیز ممکن است باعث شود ادرار فرد حباب دار و کف آلود به نظر برسد. با این حال، چندین بیماری پزشکی وجود دارد که نیز می‌تواند منجر به حباب یا کف ادرار شود. بخش‌های زیر به برخی از این شرایط با جزئیات بیشتری نگاه می‌کنند.

 

 

کم آبی بدن

اگر فردی کم آب باشد، ممکن است ادرار او تیره تر و غلیظ تر از حد معمول به نظر برسد. این به این دلیل است که آنها مایعات شفاف کافی برای رقیق کردن سایر مواد مانند پروتئین در ادرار را نمی‌نوشند. بر اساس یک تحقیق توسط مشاوره پزشکی تلفنی مشخص شد که پروتئین‌ها دارای خواص سورفکتانت هستند و هنگامی که در مقادیر بیشتر وجود داشته باشند، ممکن است باعث ایجاد کف در ادرار در هنگام دفع شوند.

اگر فردی به طور مرتب ادرار کف آلود را تجربه می‌کند، حتی زمانی که به طور کامل هیدراته شده باشد، ممکن است نشانه پروتئینوری (پروتئین در ادرار) باشد. این می‌تواند یکی از علائم اولیه بیماری کلیوی محسوب شود.

بیماری کلیوی

یکی از وظایف حیاتی کلیه‌ها فیلتر کردن پروتئین‌های موجود در خون است. این پروتئین‌ها عملکردهای ضروری را در بدن انجام می‌دهند، مانند حفظ تعادل مایعات. برخی از تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اگر فردی آسیب یا بیماری کلیوی داشته باشد، پروتئین‌ها می‌توانند از کلیه‌ها به ادرار نشت کنند. آلبومین پروتئینی است که در خون وجود دارد. یک کلیه کاملاً کارآمد اجازه نمی‌دهد مقادیر زیادی از این پروتئین به ادرار فرد منتقل شود، در حالی که کلیه آسیب دیده ممکن است این کار را انجام دهد.

بر اساس منبع معتبر موسسه ملی دیابت و بیماری‌های گوارشی و کلیوی، وجود آلبومین در ادرار آلبومینوری یا گاهی اوقات پروتئینوری نامیده می‌شود. اگر ادرار فرد دائماً کف آلود باشد، ممکن است نشان دهنده پروتئینوری باشد. این می‌تواند یکی از علائم اولیه بیماری کلیوی باشد. برخی دیگر از علائم بیماری کلیوی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 

 

اگر فردی دارای این علائم و سابقه خانوادگی بیماری کلیوی، فشار خون بالا یا دیابت است، باید برای آزمایش با مشاوره پزشکی تماس بگیرد.

دیابت

راهنمایی‌های پزشکی بیان می‌کند که دیابت و سایر علل افزایش سطح قند خون ممکن است منجر به سطوح بالاتر آلبومین از کلیه‌ها شود. این می‌تواند منجر به کف شدن ادرار شود. نفروپاتی دیابتی یک عارضه مرتبط با دیابت نوع 2 است. این به دلیل تغییر در ساختار و تشکیل کلیه‌ها است.

برخی از تحقیقات نشان می‌دهند که آسیب به میکروواسکولار (رگ خونی کوچک) کلیه و سیستم‌های فیلتراسیون ناشی از نفروپاتی دیابتی ممکن است به پروتئین‌ها اجازه دهد آزادانه‌تر به ادرار بروند. این ممکن است منجر به پروتئینوری و در نتیجه ادرار کف آلود شود. فرد مبتلا به دیابت نوع 2 ممکن است علائم دیگری را تجربه کند، از جمله:

 • تاری دید
 • خشکی دهان
 • احساس تشنگی مداوم
 • نیاز مکرر به دستشویی رفتن
 • گرسنگی غیر قابل توضیح
 • خارش پوست
 • خستگی غیر قابل توضیح

تشخیص علت ادرار کف آلود

بر اساس برخی تحقیقات مشاوره پزشکی تلفنی، هیچ تعریف عینی از ادرار کف آلود به عنوان یک وضعیت خاص وجود ندارد. با این حال، پزشک می‌تواند علت کف‌آلود بودن ادرار را با آزمایش نمونه ادرار با میله اندازه‌گیری برای تعیین اینکه آیا سطح پروتئین بالا است یا نه، تشخیص دهد.

همانطور که گفته شد، برخی از تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تفاوت در ترکیبات پروتئینی، کارایی این روش را محدود می‌کند. اگر ادرار دارای سطح پروتئین بالایی باشد، ویزیت پزشک در منزل ممکن است بخواهد ثابت کند که این اثر ثابت است و آزمایش ادرار 24 ساعته را توصیه می‌کند. این آزمایش به فرد نیاز دارد که تمام ادراری را که در طول روز تولید می‌کند جمع آوری کند. آزمایش ادرار بیشتر می‌تواند میزان آلبومین را با مقدار کراتینین که یکی دیگر از مواد زائد است مقایسه کند. بر اساس برخی راهنمایی‌ها، اگر نسبت آلبومین به کراتینین فردی بالاتر از حد متوسط ​​باشد، ممکن است بیماری کلیوی داشته باشد. برای تایید تشخیص، ویزیت پزشک در منزل ممکن است سونوگرافی کلیه را برای ارزیابی ساختار و سلامت عمومی این اندام‌ها توصیه کند.

علل ادرار کف آلود چگونه درمان می‌شود؟

درمان ادرار کف آلود به علت آن بستگی دارد. اگر ادرار شما غلیظ است، نوشیدن آب و مایعات بیشتر باعث کاهش کم آبی بدن و توقف کف می‌شود. با توجه به توضیحی که در بالا داده شد، مشخص شده است که ادرار کف آلود ممکن است به علت بیماری کلیوی، دیابت و کم آبی ایجاد شود. هر یک از این علل درمان به خصوص خود را دارد که در ادامه توسط مشاوره پزشکی توضیح داده شده است.

 

 

درمان دیابت و فشار خون بالا

هنگامی که ادرار کف آلود ناشی از آسیب کلیه باشد، باید علت را درمان کنید. اغلب، دیابت و فشار خون بالا باعث بیماری کلیوی می‌شوند. شما می‌توانید با مدیریت خوب این شرایط، پیشرفت آسیب کلیه را کاهش دهید. ویزیت پزشک در منزل به شما توصیه می‌کند که یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید و برای کمک به درمان دیابت، ورزش زیادی داشته باشید. شما باید قند خون خود را اغلب آزمایش کنید تا مطمئن شوید که در محدوده سالم باقی می‌ماند.

قند خون بالا می‌تواند به کلیه‌های شما آسیب برساند. همچنین ممکن است نیاز به مصرف داروهایی داشته باشید که قند خون شما را کاهش می‌دهند. برای فشار خون بالا، باید مراقب رژیم غذایی خود باشید و فعال بمانید. محدود کردن نمک و پروتئین در رژیم غذایی می‌تواند هم فشار خون را پایین بیاورد و هم از کار سخت کلیه‌ها جلوگیری کند.

مشاوره پزشکی شما می‌تواند مسدودکننده‌های کانال کلسیم، دیورتیک‌ها یا سایر داروهای کاهش دهنده فشار خون را تجویز کند. مهارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و مسدود کننده‌های گیرنده آنژیوتانسین دو دارویی هستند که فشار خون را کاهش داده و از کلیه‌ها در برابر آسیب های اضافی محافظت می‌کنند.

درمان انزال رتروگراد

انزال رتروگراد نیازی به درمان ندارد مگر اینکه بخواهید صاحب فرزند شوید یا ارگاسم‌های خشک شما را آزار دهند. پزشک شما می‌تواند این عارضه را با داروهایی درمان کند که برای سایر بیماری‌ها استفاده می‌شود، اما گردن مثانه را نیز می‌بندد تا مایع منی نتواند به داخل مثانه شما نفوذ کند. استفاده خارج از برچسب از داروهای زیر می‌تواند به درمان این بیماری کمک کند:

 

 

 • برومفنیرامین
 • کلرفنیرامین (آلرژی 12 ساعته کلر-تریمتون، کلرفن SR)
 • افدرین
 • ایمی پرامین (توفرانیل)
 • فنیل افرین (4 طرفه بینی، نئو سینفرین، نئو سینفرین خفیف، نئو سینفرین قدرت اضافی)
 • سودوافدرین (Sudafed Congestion، Nexafed، Zephrex-D)

“مصرف داروی خارج از برچسب” به این معنی است که دارویی که توسط FDA برای یک هدف تایید شده است، اما با این حال برای اهداف متفاوتی استفاده می‌شود که تایید نشده است. با این حال، ویزیت پزشک در منزل پزشک همچنان می‌تواند از دارو برای این منظور استفاده کند.

این به این دلیل است که FDA آزمایش و تأیید داروها را تنظیم می‌کند، اما نه نحوه استفاده پزشکان از داروها برای درمان بیماران خود. بنابراین، پزشک شما می‌تواند دارویی را هر طور که فکر می‌کند برای مراقبت شما بهترین است، تجویز کند.

چشم انداز ادرار کف آلود چیست؟

ادرار کف آلود اگر هر چند وقت یکبار اتفاق بیفتد ممکن است مشکلی ایجاد نکند. اگر ادامه یابد، می‌تواند نشانه‌ای از آسیب کلیه باشد. معمولاً این علامت در اواخر بیماری کلیوی ظاهر می‌شود، بنابراین درمان فوری مهم است. در موارد نادر، اگر مرد هستید، می‌تواند نشانه‌ای از انزال رتروگراد باشد، یا علامتی هشدار دهنده از اثرات دارویی باشد که مصرف می‌کنید. درمان این بیماری یا توقف دارویی که باعث آن شده است باید کف را متوقف کند. اغلب اوقات، ادرار کف آلود جای نگرانی ندارد. اغلب، می‌توانید کف ادرار را به سادگی با نوشیدن آب بیشتر تسکین دهید. اما اگر:

 

 

 • ادرار کف آلود ظرف چند روز از بین نمی‌رود
 • شما همچنین علائمی مانند تورم، حالت تهوع، استفراغ، کاهش اشتها و خستگی دارید
 • ادرار شما نیز کدر یا خونی است
 • اگر مرد هستید، ارگاسم‌های شما مایعات کمی تولید می‌کند یا هیچ مایعی تولید نمی‌کند یا یک سال یا بیشتر تلاش کرده‌اید همسرتان را باردار کنید و اصلا موفقیت آمیز نبوده است.

ادرار کف آلود؛ جمع‌بندی

اگر فردی ادرار کف آلود دارد، ابتدا باید محتمل ترین علل را در نظر بگیرد. اینها شامل ادرار کردن با جریان قوی، کم آبی بدن و وجود صابون یا مواد پاک کننده دیگر در کاسه توالت است. با این حال، اگر ادرار کف آلود با علائم دیگر همراه باشد یا دوباره عود کند، فرد باید برای ارزیابی بیشتر با مشاوره پزشکی تلفنی تماس بگیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *