مرکز تجهیزات آزمایشگاهی | آزمایش آنلاین

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی

29 شهریور 1396
معرفی آزمایشگاه پاستورنو

آزمایشگاه پاستورنو

آزمایشگاه پاستورنو آزمایشگاه پاستورنو یک مرکز تجهیزات آزمایشگاهی است که در تمام سال های فعالیت خود، در وهله اول توانسته کمک شایانی به مراکز آزمایشگاهی تهران و بعد از آن […]