بخش های مختلف آزمایشگاه پیوند | آزمایش آنلاین

بخش های مختلف آزمایشگاه پیوند

3 مهر 1396
آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند

آزمایشگاه پیوند

آزمایشگاه پیوند آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند یک آزمایشگاه مجهز در شمال استان تهران می باشد که با بهره گیری از کادر تیمی مجرب و همچنین تجهیزات و امکانات […]