آزمایش ژنتیک

29 تیر 1396
آزمایش ژنتیک از جنین

آزمایش ژنتیک از جنین

آزمایش ژنتیک از جنین آزمایش ژنتیک از جنین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بهتر است خانم های باردار با انجام این گونه آزمایشات، از بروز مشکلات جدی در […]
28 تیر 1396
آزمایش ژنتیک برای تعیین جنسیت

آزمایش ژنتیک برای تعیین جنسیت

آزمایش ژنتیک برای تعیین جنسیت تشخیص جنسیت جنین، موضوعی است که هر پدر و مادری از گذشته تا امروز به آن علاقه مند بوده است. در کشورهای توسعه یافته، تعیین […]
27 تیر 1396
آزمایش ژنتیک بعد از سقط

آزمایش ژنتیک بعد از سقط

آزمایش ژنتیک بعد از سقط قدم نهادن در مسیری که انتهای آن به مادر شدن ختم می شود، سختی های خاص خود را دارد. لقاح خارج  از رحم و سقط […]
24 تیر 1396
آزمایش ژنتیک در بارداری

آزمایش ژنتیک در بارداری

آزمایش ژنتیک در بارداری آزمایش ژنتیک در بارداری روشی معمول است و بهتر است خانم های باردار به این آزمایشات اهمیت بدهند. چرا که با انجام چند آزمایش می توانند […]
19 تیر 1396
آزمایش ژنتیک پیش از بارداری

آزمایش ژنتیک پیش از بارداری

آزمایش ژنتیک پیش از بارداری آزمایش ژنتیک پیش از بارداری با نمونه گیری از خون شخص انجام می شود که به والدین کمک می کند تا از اختلالات موجود در […]
18 تیر 1396
آزمایش ژنتیک اسپرم

آزمایش ژنتیک اسپرم

آزمایش ژنتیک اسپرم گسترش علوم آزمایشی و تجهیز شدن آزمایشگاه ها در زمینه های مختلف پزشکی از جمله مسائل ژنتیکی در یک دهه اخیر، سبب کشف مشکلات زیادی از جمله […]