آزمایشگاه پاتوبیولوژی نصرت | آزمایش آنلاین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نصرت

31 شهریور 1396
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نصرت

آزمایشگاه نصرت

آزمایشگاه نصرت از جمله آزمایشگاه های پاتوبیولوژی شمال غرب تهران، آزمایشگاه نصرت می باشد که با دراختیار داشتن کادر تیمی مجرب و همچنین بهره گیری از تجهیزات روز پزشکی قادر […]