آزمايشگاه پاتوبيولوژي نور

10 اردیبهشت 1396
آزمايشگاه پاتوبيولوژي نور

آزمایشگاه نور تهران (آزمایشگاه پاتوبیولوژِی)

آزمایشگاه نور تهران که یکی از قدیمی ترین آزمایشگاه های تهران به شمار می آید. 20 سال پیش در سال 1376 خورشیدی به همت بخش خصوصی افتتاح گردید. در حال […]