خاطرات مشتریان | آزمایش آنلاین

خاطرات مشتریان

18 اسفند 1395

آزمایشگاه رفتن من!

خاطره ای از یکی از مشتریان که در ادامه می خوانید:   دیشب بعد ا ز اصرارهای زیاد خانومم، مجبور شدم با خاطر دردی که تو معدم حس می کردم، […]