آزمایشگاه های تهران | آزمایش آنلاین

آزمایشگاه های تهران

 

تعدادی از آزمایشگاه های تخصصی شهر تهران. با استفاده از آزمایش آنلاین شما می توانید به راحتی ، درخواست نمونه گیری در محل را از هر کدام از آزمایشگاه های طرف قرارداد ثبت نمایید

لازم به ذکر است تنها در صورت وجود قرارداد بین آزمایش آنلاین و آزمایشگاه مورد نظر شما امکان نمونه گیری در محل وجود دارد. لیست زیر تنها لیست آزمایشگاه های تخصصی تهران می باشد.